Baby klub Mýválek - plavání s úsměvemMotto:

Cílem není vychovat z dítěte vrcholového sportovce.
Naší snahou je navodit šťastné pocity a radost z pohybu ve vodě.

Přihláška

Vytiskněte si tento dokument, vyplňte jej, vytiskněte a podepsaný zašlete na adresu:
Baby centrum Šikulka
Dana Kohoutová - Baby klub Mýválek
Rudolfovská 634
370 01 České Budějovice

Prohlášení rodičů:

Prohlašuji, že dítě nemá nařízeno karanténní opatření a není mi známo, že by dítě v posledních 10-ti dnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou. Jeho zdravotní stav nějak neomezuje plavecké aktivity.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s provozním řádem „Baby klubu Mýválek“ a s podmínkami souhlasím.