Baby klub Mýválek - plavání s úsměvemMotto:

Cílem není vychovat z dítěte vrcholového sportovce.
Naší snahou je navodit šťastné pocity a radost z pohybu ve vodě.

Kvalita vody

odběry vzorků vody zajišťuje provozovatel dle vyhlášky č. 135/2004 kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (možnost k nahlédnutí v baby clubu).